dilluns, 16 de setembre de 2013

Les Competències, la peça clau en un procés de selecció


La gran transformació estructural dels nostres dies provoca noves formes de producció. Això suposa unes noves lògiques de producció que impliquen, a la seva vegada, nous requeriments professionals, que desencadenen noves maneres d’entendre el rol del/ de la treballador/a. Es passa de veure només capacitats i qualificacions, a centrar l’atenció en les competències.Què és una competència? és el conjunt de coneixements, procediments, actituds i capacitats que una persona posseeix. N’hi ha de moltes tipologies i classificacions, però ens centrarem en les competències professionals.Així doncs, el personal tècnic de RRHH comença a definir el perfil competencial de cada lloc de treball, per saber què cal demanar als possibles candidats.Caldrà doncs, tenir en compte que l’avaluació de les competències es portarà a terme en diferents moments de la vida laboral. En quins moments l’empresa pot avaluar les competències en un procés de selecció?1.- Al Currículum: en un moment on hi ha tants candidats en un mateix procés de selecció, destacar és el més important. Les competències són un gran element diferenciador i realitzant un cv per competències podem mostrar millor els nostres punts forts.2.- A través de proves de selecció: en un assessment center, per exemple, on es realitzen diferents tècniques com qüestionaris, role plays, dinàmiques de grup, business games, etc. on es simulen situacions que podrien donar-se al lloc de treball per tal d’avaluar el comportament del candidat.
3.- Durant l’entrevista de selecció: on es porta a terme una exploració estructurada  de situacions laborals viscudes pel candidat per tal d’indagar sobre les seves competències.És important doncs, que cada persona candidata conegui quines són les seves competències per tal de poder potenciar els seus punts forts i millorar els febles per tal d’estar a l’alçada d’allò que demana el mercat laboral.Per més informació sobre les competències, podeu venir a la Granja Soldevila a realitzar els taller que fem d’aquesta temàtica.
 Imagte extreta de http://librarysciencelist.com/core-competencies-of-librarianship/