Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Prova. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Prova. Mostrar tots els missatges

dimecres, 18 de novembre de 2015

Convocatòria extraordinària de proves per a l'obtenció de certificats oficials d'anglèsEl Departament d'Ensenyament organitza una convocatòria extraordinària de proves per a l'obtenció de certificats oficials d'anglès. Els nivells oferts són els següents:
  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR
El calendari d'inscripció s'obre aquest proper dilluns dia 23 de novembre a les 9h fins al dia 27. El nombre de places d'inscripció són limitades, així que és interessant, en especial per aquells qui volen optar a l'obtenció del C1, fer la inscripció com més aviat millor.

Les proves es faran el 19 de febrer de l'any vinent i tenen un import entre 69 i 100 euros en funció del nivell.

Hi ha alguns supòsits per a l'exempció de pagament, entre els quals, malauradament, no hi ha inclosa la situació de desocupació.

Per a més informació de les proves, podeu consultar-ne la web oficial: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/


divendres, 20 de febrer de 2015

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes.

El Departament d'Ensenyament organitza la convocatòria ordinària de les proves del curs 2014-2015 per a l'obtenció dels certificats següents:
  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR.
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR.
dels següents idiomes: Alemany, Anglès, Àrab, Espanyol per a estrangers, Francès, Italià i Rus

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral. Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el 2n curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim 15 anys o complir-los l'any en què es fa la prova.

Només han de fer la inscripció a les proves les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial del curs 2014-2015 (dels ensenyaments presencials o dels ensenyaments a distància del primer semestre) i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma. En la mateixa convocatòria, l’aspirant només es pot inscriure a les proves per a la certificació d’un nivell d’un mateix idioma.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

La inscripció es pot realitzar del 24 de febrer (a partir de les 9 h) fins al 27 de febrer de 2015 i el termini per pagar la taxa d'inscripció és fins al 2 de març de 2015, abans de les 22 h

imatge extreta de www.pixabay.com